Det jämställda huset

Kund: Länsstyrelsen Västerbotten
Projekt: I det här projektet ritade jag ett hus som innehåller de jämställdhetspolitiska mål som Länsstyrelsen arbetar med. Bilden beskriver allt från mäns och kvinnors lika möjlighet att styra över sin egna ekonomi till deras lika villkor gällande val av studier och yrke. Illustrationen användes till en rad trycksaker och fungerar som ett verktyg för att förklara vad de jämställdhetspolitiska målen är.

huset_hela

Skriv gärna en rad om du är nyfiken på att jobba med mig eller följ mig på Instagram för att se projekten jag illustrerar just nu.

matilda@infografiska.se

@infografiska