Illustration till Länsstyrelsen

Kund: Länsstyrelsen i Västerbotten
Projekt: Jag fick i uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten att illustrera hur de arbetar i länet med integration. Bilden handlar om integration i arbetslivet, på fritiden och i skolan. Uppdraget var del av en större svit illustrationer och illustrerade modeller till olika avdelningar på Länsstyrelsen.

content_integration_lansstyrelsen

Skriv gärna en rad om du är nyfiken på att jobba med mig eller följ mig på Instagram för att se projekten jag illustrerar just nu.

matilda@infografiska.se

@infografiska