Krislådan

Kund: Länsstyrelsen Västerbotten
Projekt: Länsstyrelsen vände sig till mig för att få hjälp att förklara vad samhällsmedborgare behöver göra vid en samhällskris och vilken typ av samhällskriser som är troliga att skulle kunna hända i Västerbotten. I projektet ingick flera illustrationer och en av dem var Krislådan. För att sprida kunskap om vilken utrustning människor kan tänkas behöva ha till hands vid en samhällskris gjorde jag en illustration och ett quiz där läsaren kunde bocka av vilken utrustning de har i dagsläget och därefter få en poäng på beredskapen.

krislada_hela

Skriv gärna en rad om du är nyfiken på att jobba med mig eller följ mig på Instagram för att se projekten jag illustrerar just nu.

matilda@infografiska.se

@infografiska