Illustration om våld mot barn

Kund: Eget projekt
Projekt: Den här illustrationen handlar om barns utsatthet och våld i nära relationer. Bilden är ritad för att på ett öppet och finkänsligt sätt illustrera temat våldsutsatthet.

visning_barn

Skriv gärna en rad om du är nyfiken på att jobba med mig eller följ mig på Instagram för att se projekten jag illustrerar just nu.

matilda@infografiska.se

@infografiska