Produktillustrationer

Kund: Changemakers Yard / Antrop
Projekt: Till det här projektet ritade jag ett antal produktillustrationer till changemakersyard.com som skulle användas i tjänsten riktad till unga sociala entreprenörer. Jag försökte rita en bredd av utseenden och attribut för att användarna skulle kunna hitta någon avbildad person att identifiera sig med. Parallellt med illustrationsarbetet gjorde jag även en rad kvalitativa intervjuer med målgruppen för att lära mig mer om deras preferenser och utmaningar.

produktillustrationer_content (kopia)

Skriv gärna en rad om du är nyfiken på att jobba med mig eller följ mig på Instagram för att se projekten jag illustrerar just nu.

matilda@infografiska.se

@infografiska