Illustrerade personas

Kund: Changemakers yard / Antrop
Projekt: I det här projektet illustrerade jag personas som hade sitt underlag i kvalitativa intervjuer. Bilderna användes för att förankra personorna i projektgruppen och enkelt beskriva skillnaden mellan dem.

personas

Skriv gärna en rad om du är nyfiken på att jobba med mig eller följ mig på Instagram för att se projekten jag illustrerar just nu.

matilda@infografiska.se

@infografiska